Merkezin amacı;

Her türlü tıbbi bitkinin yetiştiği yerlerin belirlenmesi, tür tayininin yapılması ve geleneksel ilaç olarak tedavide kullanılmasını gerçekleştirmek, uygulamaya aktarmak, bitkilerde aktivite ve etken madde taramaları yapıp bileşik yapılarının belirlenmesi ve benzerlerinin kimyasal ve biyolojik yollarla sentezlenmesine imkan sağlamak, bölgesel sorunlar için çözüm üretmek ve dünyada bitkisel alanda tedavi amacı ile kullanılan ilaçların pazarını genişleterek Ülkemizde üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, bu alanda kurumsal ve bireysel talepleri karşılamak amacı ile bölgesel ölçekte etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin Faaliyet Alanları

a) Geleneksel tedavide ve ilaç yapımında kullanılan tüm doğal ürünlerin envanterinin çıkarılarak yerlerinin tespit edilmesini sağlamak.

b) Tedavide etkinliği kanıtlanmış bitkilerin ve doğal ürünlerin üretime aktarılması ile hammadde üretimini arttırmak.

c) İşlenmemiş olarak ihraç edilen tıbbi bitkilerin etken madde/karışım izolasyonları yapılması yoluyla katma değeri daha yüksek ihraç ürünü üretmek, üretme yollarını yaygınlaştırmak.

ç) Yine geleneksel tedavide kullanılan veya tedaviye yönelik etkinliğinin olabileceği düşünülen ama etkinlikleri kanıtlanmamış ürünlerin kanser başta olmak üzere hastalıklara karşı potansiyel tedavi edici özelliklerinin bilimsel olarak kanıtlanmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.

d) Tıbbi bitkilerdeki etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkaracak, etken maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımı ile ilgili Ar-Ge yapmak.

e) Bitkilerde tespit edilen biyoaktif maddelerin daha yüksek etkili türevlerinin ve benzerlerinin üretilmesinde teorik biyomolekül etkileşimleri ve kimyasal/biyolojik yollar konusunda Ar-Ge yapmak.

f) Elde edilen materyallerin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımının önünü açarak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek.

g) Geliştirilen ürünlerin patentlenerek korunmasını sağlamak, tıbbi bitkiler ve onlardan üretilen maddelerinpatentlenmesi konusunda eğitim programları düzenlemek.

ğ) Üniversitenin merkez laboratuvarı ve biyomühendislik, gıda mühendisliği bölümü işbirliğinde, piyasada bulunan geleneksel ve bitkisel tıbbi ilaçların ve tıbbi ilaç olarak kullanılan diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporlarını hazırlamak.

h) Laboratuvar analizleri, test ve deneyler yapmak, uygulama ve araştırmalar yürütmek, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

ı) Biyoteknolojik çalışmalar için laboratuvarlar kurarak bitki ve ilaç üretimi politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bölgenin bitki florasının kaynaklarının korunmasına yönelik tohum bankaları oluşturmak.

i) Yeni, hızlı ve ucuz analiz ve araştırma yöntemleri geliştirmek.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, araştırma kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkanlarını geliştirerek her türlü yayın yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.